O NASKADRAKONTAKTGALERIAFACEBOOKSTART
Galeria

Terapia metodą Tomatisa:


W tym roku w naszym przedszkolu realizowany jest program Krok naprzód - indywidualne i grupowe terapie dla dzieci niepełnosprawnych o charakterze funkcjonalnym i interdyscyplinarnym. Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Mniej Więcej i współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W ramach tego programu dzieci objęte są min. treningiem uwagi słuchowej:terapii metodą Tomatisa. Trening ten polega na słuchaniu dźwięków poprzez urządzenie zwane: elektronicznym uchem, które poprzez stymulację dźwiękami o określonej i zróżnicowanej częstotliwości stymuluje centrum procesów myślenia. Metoda ta ma bezpośredni wpływ na stymulację rozwoju i poprawę zaburzeń mowy, wykształcenie prawidłowej lateralizacji słuchowej, a także służy polepszeniu koncentracji i zapamiętywania. Poprawia koordynację i precyzję ruchów, stan napięcia mięśniowego oraz orientację własnego ciała i przestrzeni. Zwiększa się kreatywność i poprawiają się zachowania społeczne.START | O NAS | KADRA | KONTAKT | GALERIA | FACEBOOK
Opiekun strony: Kamila Karlikowska