O NASKADRAKONTAKTGALERIAFACEBOOKSTART

O nas


Naszymi podopiecznymi są dzieci z opóźnionym rozwojem psychoruchowym (rozwijających się nieharmonijnie, z dysfunkcjami intelektualnymi), autystyczne, z zespołem Downa, mające Mózgowe Porażenie Dziecięce, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, chorobami na tle genetycznym, w wieku od 3 lat.
Od września 2017r funkcjonuje grupa dla dzieci ze zdiagnozowanym autyzmem.

Oferujemy:          BEZPŁATNIE!


 • Fachową kadrę z powołaniem
 • Wieloprofilową terapię (pedagogiczną, psychologiczną, logopedyczną, rehabilitacyjną)
 • Małoliczne grupy
 • Indywidualizację zajęć
 • Ciągłą współpracę z zespołem WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU (psycholog, pedagog specjalny, logopeda, rehabilitant ruchowy)
 • Prowadzenie zajęć w sali DOŚWIADCZANIA ŚWIATA, sali rehabilitacyjnej (INTEGRACJI SENSORYCZNEJ)
 • Organizowanie wielu wyjść z dziećmi oraz wycieczek w ciągu całego roku
 • Prowadzenie zajęć teatralnych, plastycznych, rytmicznych, tanecznych
Ponadto:
 • Na terenie przedszkola znajduje się ORLIK, PLAC ZABAW dla dzieci oraz nasz własny ogródek
 • Prowadzimy zajęcia z dogoterapii
 • Zapewniamy dwudaniowe obiady
 • Współpracujemy z Filharmonią Łódzką (w każdym miesiącu prowadzone są zajęcia muzyczne dla dzieci)
 • Aktywizujemy dzieci uczestnicząc w uroczystościach całego SPS 168 a także w imprezach zewnętrznych
 • Kilka razy w roku, we współpracy z zespołem WWR, organizujemy spotkania integracyjne dla naszych podopiecznych i ich rodzin oraz cykliczne warsztaty dla rodziców.
Szkoła Podstawowa nr 168


Stowarzyszenie MNIEJ WIĘCEJ


Wczesne Wspomaganie Rozwoju


Dom Dziennego Pobytu "ROJNA"


Ratownictwo Medyczne w Łodzi


Portal informacyjno-rozrywkowy Czas Dzieci


W Malowanym Kufrze


MPK w Łodzi

START | O NAS | KADRA | KONTAKT | GALERIA | FACEBOOK
Opiekun strony: Kamila Karlikowska