O NASKADRAKONTAKTGALERIAFACEBOOKSTART
Galeria

Aktywny Przedszkolak:


Aktywny Przedszkolak to cotygodniowy cykl zajęć prowadzonych przez nauczycielki WWR
(Wczesnego Wspomagania Rozwoju https://sites.google.com/site/wczesnewspomaganierozwoju/):
Joannę Rolkę (rehabilitant ruchowy) oraz Ewę Malańską Borszyńską (psycholog).START | O NAS | KADRA | KONTAKT | GALERIA | FACEBOOK
Opiekun strony: Kamila Karlikowska